گزارش مرکز ماهر در خصوص خانواده بدافزار ایرانی پوشفا

خانواده بدافزار ‫پوشفا را شاید بتوان از جمله قدیمی‌ترین و پرانتشارترین بدافزارهای اندرویدی ایرانی تا به امروز دانست. اگر چه آمار دقیقی از میزان آلودگی به نمونه‌های این بدافزار در دسترس نیست اما با توجه به فعالیت مستمر آن و…