کامنت گذاشتن در کانال تلگرام

شبکه های مجازی آموزش شبکه های مجازی تلگرام آموزش تلگرام ترفندهای تلگرام کامنت گذاشتن در کانال های تلگرام یکی از قابلیت های جالب که در حال حاضر به صورت تستی برای برخی کانال ها فعال شده است ، قابلیت کامنت گذاشتن افراد است . به طور…